Skip to content

Đại học Quốc gia có 2 nhóm ngành tiếp tục giữ thứ hạng cao trên thế giới.

THE vừa công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học - World University Ranking by Subject - năm 2022 cho các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Theo đó, 2 nhóm ngành khoa học của ĐHQG-HCM tiếp tục được vinh danh trên bảng xếp hạng này gồm Khoa học máy tính (Computer Science) thuộc Top 601-800 và Kỹ thuật (Engineering) Top 801-1.000.

Đến nay, THE đã công bố xếp hạng của 6/11 lĩnh vực khoa học. Trong đó, 4 lĩnh vực của ĐHQG-HCM được xếp hạng là: Khoa học sự sống (Life Sciences) Khoa học máy tính (Computer Science) cùng thuộc Top 601-800 và Khoa học tự nhiên (Physical Sciences), Kỹ thuật (Engineering) đều trong Top 801-1000.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa theo 5 nhóm tiêu chí gồm Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income), Viễn cảnh quốc tế (International Outlook), Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching). Các tiêu chí trên được tổng hợp thông tin từ nguồn dữ liệu từ khảo sát do THE thực hiện, kết hợp cơ sở dữ liệu Scopus thuộc NXB Elsevier uy tín và dữ liệu do chính các đơn vị tham gia xếp hạng cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://vnuhcm.edu.vn/.../dhqg-hcm-co-2.../333934326864.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin