Skip to content

DEBUG YOURSELF” – Prolem 7 Change Myself (15 DYcoins)

Debug Yourself là chuỗi các hoạt động online gồm những thử thách nho nhỏ giúp các bạn sinh viên "lập trình lại bản thân", "diệt bug" để trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn do khoa Khoa học Máy tính và Đội Công tác Xã hội UIT phối hợp tổ chức. 

Thử thách kỳ này này dành cho các bạn sinh viên với chủ đề Change Myself (15 DYcoins). Thay đổi bản thân bằng cách: cắt tóc mới, mua một bộ đồ mới, sống healthy trong 1 ngày, tự thưởng bản thân 1 món đồ yêu thích,...

Minh chứng bằng cách gửi ảnh chụp hoặc video vào link minh chứng.

Link minh chứng: https://forms.gle/tQzhkUnTn7YAjz2d6ư

Hạn nộp minh chứng: 26/03/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ctxh.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin