Skip to content

HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH NĂM HỌC 2020

Quỹ học bổng khoa Khoa học Máy tính là quỹ học bổng dành riêng cho sinh viên đang học tập tại khoa Khoa học Máy tính, trường Đại học Công nghệ Thông tin. Học bổng này nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập, nghiên cứu. 

Học bổng dự kiến sẽ trao 10 suất học bổng cho sinh viên của khoa. Có 2 mức hỗ trợ, hỗ trợ 50% học phí và hỗ trợ 100% học phí theo quy định nhà trường.

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày thông báo cho đến ngày 10/11/2020 tại Văn phòng khoa Khoa học Máy tính. Dự kiến sẽ tổ chức trao học bổng vào tháng 11/2020.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/W0Xug

Hạ Băng - Cộng tác viên truyền Thông trường Đại học Công nghệ Thông tin