Skip to content

Hội nghị Công tác Sinh viên và Cố vấn học tập năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 25/11/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Công tác Sinh viên và Cố vấn học tập năm học 2022-2023, đến dự chương trình có TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022, những chính sách điều chỉnh công tác CVHT năm học 2022-2023. Tại Hội nghị đã lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thầy, cô đang thực hiện công tác Cố vấn học tập để từng bước xây dựng công tác này được hoàn thiện và hỗ trợ tích cực nhất đến sinh viên. 

Đồng thời, tại Hội nghị đã tổ chức báo cáo chuyên đề "Công tác sinh viên - Hiện tại và tương lai" và chuyên đề truyền cảm hứng "Giúp sinh viên phát triển bản thân" nhằm trang bị thêm kiến thức hỗ trợ trong công tác cố vấn học tập, chăm sóc người học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid026yaTyu8FvJ6W3wVnMPGv846ijMrfwugSkDq7xTTgsdh5m4NtEHaKwQEh22SXoUmjl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin