Skip to content

Hội nghị Công tác sinh viên và cố vấn học tập năm học 2022-2023

Sáng ngày 25/11/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Công tác Sinh viên và Cố vấn học tập năm học 2022-2023.

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó Hiệu trưởng và các thầy, cô là cố vấn học tập (CVHT). Theo đó, Hội nghị thông qua báo cáo công tác cố vấn học tập, những chính sách điều chỉnh công tác CVHT năm học 2022-2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trường lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thầy, cô đang thực hiện công tác CVHT để từng bước xây dựng công tác này được hoàn thiện và hỗ trợ tích cực nhất đến sinh viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang cho biết, các sinh viên của Trường được quan tâm chăm sóc về tinh thần. Thông qua phòng “Không gian chia sẻ”, Trường tiếp cận và hiểu được tâm tư tình cảm của sinh viên, giúp sinh viên vượt qua khủng hoảng tâm lý. Trường cũng giúp sinh viên kịp thời tránh được tình trạng tiêu cực. Do đó, nhiều vấn nạn liên quan đến sức khỏe tinh thần của các em cũng giảm trong 4 năm gần đây.

Hội nghị Công tác sinh viên và cố vấn học tập năm học 2022-2023

Trong dịp này, hội nghị có phần báo cáo chuyên đề "Công tác sinh viên - Hiện tại và tương lai" và chuyên đề TRUYỀN CẢM HỨNG "Giúp sinh viên phát triển bản thân" nhằm trang bị thêm kiến thức hỗ trợ trong công tác cố vấn học tập, chăm sóc người học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. ĐHQG-HCM..

Hội nghị Công tác sinh viên và cố vấn học tập năm học 2022-2023

Tin: Dương Kim Thùy Linh