Skip to content

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013

            Ngày 12/4/2013, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau đại học năm 2013. Chương trình Hội nghị gồm hai phiên họp sáng và chiều, nhằm: tổng kết các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong những năm 2006-2012 và đào tạo Sau đại học từ 2003 đến 2013; đề ra các phương hướng hoạt động KHCN&SĐH của Nhà trường từ nay đến năm 2016.

            Tham dự Hội nghị gồm 16 đại biểu đến từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Trường Đại học Quốc tế, Trung tâm JVN, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin,.. Các Thầy Cô lãnh đạo Nhà trường và hơn 50 giảng viên, cán bộ viên chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Trường ĐH CNTT.

            Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu của Đại diện Ban KHCN-ĐHQG TP HCM, nghe trình bày Báo cáo Tổng kết và Phương hướng hoạt động KHCN và SĐH của Trường, các báo cáo tham luận của các trưởng khoa, của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin, của Phòng Thanh tra-Pháp chế và Đảm bảo Chất lượng. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đã góp phần quan trọng trong việc phát triển các hoạt động KHCN và đào tạo SĐH của Trường trong những năm tiếp sau.

            Kết quả của Hội nghị đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các kế hoạch về phát triển KHCN và đào tạo nhằm thực hiện thành công kế hoạch chiến lược 2012-2016 của Trường.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị

1

Hiệu trưởng Dương Anh Đức phát biểu khai mạc Hội nghị

image003

PGS.TS Nguyễn Thanh Nam - Phó Trưởng ban KHCN-ĐHQG phát biểu

image004

PGS.TS Nguyễn Phi Khứ  báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-SĐH của Trường

image005

Báo cáo hoạt động của khoa Mạng máy tính – Truyền thông

image010

Phó  Hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước chủ trì buổi thảo luận về hoạt động KHCN- SĐH