Skip to content

Kỳ họp lần thứ 1, Hội đồng trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 13/01, PGS.TS Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin chủ trì kỳ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự 18/21 thành viên.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì hội nghị
Trong dịp này, Ban Giám hiệu đã có Báo cáo hoạt động của Trường năm 2019; Kế hoạch hoạt động của Trường năm 2020 cho Hội đồng Trường. Các thành viên trong Hội đồng Trường đã góp ý rất chi tiết về các hoạt động và kiến nghị những giải pháp mang tính đột phá trong các mặt hoạt động từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy…

PGS.TS Vũ Đức Lung, đại diện Ban Giám hiệu báo cáo hoạt động của Trường năm 2019.

Hội nghị nghe Báo cáo chuyên đề về Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024.
Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM được công nhận theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHQG ngày 11/09/2019 của ĐHQG-HCM với 21 thành viên trong đó 7 thành viên ngoài Trường.

Thành viên Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2019-2024.

Một số hình ảnh hoạt động.

Tin: V.E