Skip to content

Open day của JVN

Open Day 2014 Poster

Thời gian:  9h00 Sáng Thứ Tư ngày 06/8

Địa điểm:   Lecture Hall, Viện John von Neumann, KP.6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

Đăng ký:    http://bit.ly/1rPhpJO

Liên hệ:     08 3724 6560

 

Nội dung chương trình:

1. Giới thiệu về Viện John von Neumann

2. Giới thiệu về Chương trình thạc sĩ hướng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

3. Tour tham quan và teabreak

4. Giới thiệu về Chương trình thạc sĩ hướng Tài chính Tính toán Định lượng

5.  Poster của Open Day (file đính kèm).