Skip to content

Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021 khoa Hệ thống Thông tin

Làn sóng dịch COVID 19 lần thứ tư bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam từ cuối tháng 4 năm 2021 đã tác động rất lớn đến đời sống sinh hoạt, lao động, học tập của đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu niên và người dân Thành phố.

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 10 năm 2021, chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – nhận thức và hành động”.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống COVID 19 và thực hiện nội dung “nắm tình hình đoàn viên, sinh viên”, BTV Đoàn khoa Hệ thống Thông tin triển khai tổ chức chương trình Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021 đối với tất cả Chi đoàn trực thuộc khoa Hệ thống Thông tin.

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Hệ thống Thông tin.

2. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, sinh viên các Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Hệ thống Thông tin.

2. Thời gian: Tháng 10 năm 2021

3. Phương thức: Trực tuyến qua các phần mềm họp trực tuyến (Microsoft Teams hoặc Zoom).

4. Chủ đề sinh hoạt: Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – nhận thức và hành động.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/IeiRSt

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin