Skip to content

TẬP HUẤN KỸ NĂNG THÔNG TIN NGÀY 16/9/2021

Ngày 16/9/2021, Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thông tin như sau:

1. Lớp KNTT cơ bản: 9h

Nội dung:

- Khám phá Google.

- Tìm kiếm hiệu quả trên Internet.

- Hướng dẫn sử dụng mục lục trực tuyến thư viện.

- Truy cập nguồn học liệu mở.

2. Lớp KNTT nâng cao:

Thời gian: 13h30

Nội dung:

- Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng CSDL điện tử của Hệ  thống thư viện ĐHQG-HCM.

- Hướng dẫn cổng tra cứu tập trung.

- Truy cập nguồn học liệu mở.

- 9h00: Lớp cơ bản.

- 13h30: Lớp nâng cao.

Đăng ký tập huấn, truy cập: https://forms.gle/htXBCkMW94RHuW3a6

Độc giả vui lòng kiểm tra hộp thư cá nhân để nhận ID phòng tập huấn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin