Skip to content

Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp từ ngày 24/02 đến ngày 05/03/2021. 

Từ ngày 11/03 - 19/03/2021, Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp

Đăng ký xét tại link này: https://forms.gle/kgCGnPphmtk8hASj9

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin