Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ vừa ra thông báo về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021, ngành Công nghệ Thông tin.
Theo đó, phòng đã ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho các học viên ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201.
Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô giảng viên hướng dẫn để tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành theo đúng tiến độ theo quy định.

Thông báo cụ thể xem tại File đính kèm: 

 92_qd_dhcntt_17_02_2021.pdf

 92_qd_dhcntt_17_02_2021._ds.pdf

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.