Skip to content

Thông tin khẩn về việc sinh viên quay trở lại KTX

Do tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG đề nghị sinh viên không quay trở lại ký túc xá trước ngày 28/02/2021. 

Đối với các trường hợp cần thiết phải quay trở lại Ký túc xá, yêu cầu sinh viên chấp hành các quy định của Ký túc xá về phòng chống dịch bệnh Covid-19

  1. Liên hệ, đăng ký trước với Trưởng nhà/Hành chính cụm nhà về mục đích, thời gian quay trở lại Ký túc xá.
  2. Khai báo y tế trước khi quay trở lại Ký túc xá.
  3. Tuân thủ sự bố trí, sắp xếp chỗ ở của Ký túc xá.
  4. Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh theo thông báo của Ký túc xá và các cơ quan chức năng.
  5. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin của Trung tâm Quản lý Ký túc xá trên các kênh truyền thông để chủ động thực hiện

    Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin