Skip to content

Tổng kết chương trình đào tạo Kỹ năng thông tin - Information Literacy năm 2021

Từ ngày 12/4 đến 24/4/2021, Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM đã tổ chức 6 lớp Kỹ năng thông tin – Information literacy cho gần 150 sinh viên và học viên.

Tham gia hoạt động của lớp tập huấn, sinh viên, học viên đã được:

- Tìm hiểu về các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet.

- Xác định và đánh giá các nguồn tài nguyên thông tin

- Được giới thiệu và thực hành tìm kiếm tài liệu trên các Cơ sở dữ liệu trực tuyến mua quyền truy cập của ĐHQG-HCM và các cơ sở dữ liệu miễn phí khác trong nước và quốc tế.

- Tìm hiểu về khái niệm “Đạo văn” và các vấn đề liên quan khác khi tham khảo tài liệu trong môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học, vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ,…

Đặc biệt các bạn còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm Zotero 5.0 để hỗ trợ việc lập danh mục tài liệu tham khảo theo các chuẩn trích dẫn hiện nay như: APA, IEEE, Harvard,…và sử dụng công cụ overleaf hỗ trợ viết bài luận, bài báo, CV, thuyết trình,…bằng ngôn ngữ Latex.

Đa số các bạn tham gia đều có thể hiểu các khái niệm cơ bản và hoàn thành các nội dụng thực hành đạt yêu cầu mục tiêu của lớp học, trong đó, một số bạn hoàn thành khá tốt các nội dung trên lớp.

Để khuyến khích tinh thần ham học hỏi và học thêm các kiến thức có ích ngoài khung chương trình đào tạo nhà trường, Thư viện Trường cũng đã trao 7 phần thưởng cho các bạn tham gia tích cực và xuất sắc các hoạt động của lớp học. Đồng thời tất cả các bạn tham gia đều được cộng điểm rèn luyện trong học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/tong-ket-chuong-trinh-dao-tao-ky-nang-thong-tin-information-literacy-nam-2021

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin