Skip to content

Tổng kết ngày Lao động Cộng sản

Ngày 17/1/2021, các chiến sĩ Xuân tình nguyện trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

Trên tuyến đường dài 2km tuyến đường tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM), các chiến sĩ UIT đã dọn dẹp rác thải, góp phần làm sách tuyến đường, xóa điểm đen rác thải, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi sinh hoạt.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin