Skip to content

Văn phòng các chương trình đặc biệt công bố quy trình mới cho sinh viên OEP

Văn phòng các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa ra thông báo áp dụng quy trình mới cho các vấn đề của sinh viên OEP từ tháng 3/2021.

Theo thông báo này có 16 các quy trình sẽ được đổi mới bao gồm:

1. Cấp bảng điểm

2. Đăng ký học phần

3. Chuyển ngành

4. Chuyển trường

5. Bảo lưu kết quả

6. Hoãn thi

7. Thôi học

8. Gia hạn thời gian đào tạo

9. Phúc khảo điểm

10. Cấp giấy giới thiệu

11.Xét miễn học phần ngoại ngữ

12. Xét tốt nghiệp

13. Khiếu nại khác

14. Đăng ký sử dụng phòng học cho các hoạt động khác

15. Xin giấy xác nhận SV bằng tiếng Anh, xác nhận thứ hạng học tập/ tốt nghiệp để xin học bổng/ du học

16.Các quy trình liên quan đến các Phòng, Ban khác 

Mọi thay đổi sau thời gian công bố quy trình văn phòng sẽ cập nhật trên website OEP trong thời gian sớm nhất. Hy vọng sinh viên đọc kỹ các quy trình có liên quan trước khi liên hệ văn phòng.

Thông tin chi tiết từng chương trình xem tại: https://www.facebook.com/hcmuit.oe

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin