Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Học tập - Nghiên cứu
Thông báo lịch ôn tập các môn tiếng Nhật
11.2021
30
Văn phòng các Chương trình Đặc biệt cùng Giảng viên tiếng Nhật sẽ đưa ra lịch ôn tập các môn Tiếng Nhật dành cho sinh viên  các lớp CNCL Khoá K14 và...
Hoạt động sinh viên
Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin liên tục tổ chức các hoạt động online thu hút nhiều sinh viên tham dự
11.2021
30
Trong thời gian qua, Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin liên tục tổ chức các hoạt động online thu hút nhiều sinh viên tham dự. Trong...
Thông tin - Thông báo