10-08-2014

Ngành An toàn thông tin

Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng...

10-02-2014

Chương trình tiên tiến

"Chương trình đào tạo tiên tiến” là dự án quốc gia do Bộ GD&ĐT chủ...

10-02-2014

Cử nhân tài năng KHMT

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về...

25-12-2013

Đào tạo từ xa qua mạng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đang...